main

O projekcie...

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Miasta Łodzi.

Termin realizacji: maj – wrzesień 2015

Zajęcia obejmują początkowe nauczanie w jeździe na rowerze doskonalące umiejętności techniczne, przygotowujące dzieci i młodzież do zdania egzaminu na kartę rowerową.

Prowadzone są zajęcia z dziećmi w wieku szkolnym oraz zajęcia z zakresu podstaw poruszania się w ruchu drogowym jako piesi dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Zajęcia są bezpłatne.

Szkolenie odbywa się od poniedziałku do piątku (trener będzie dostępny przez 5 godzin w ciągu dnia), przy czym w okresie wakacyjnym trener będzie dostępny przez 3 godziny dziennie od poniedziałku do piątku.

Szkoły mają możliwość przeprowadzenia egzaminu praktycznego na kartę rowerową przez osobę posiadającą specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.

Na motodromie nauczyciele szkół mogą przeprowadzić egzamin teoretyczny, w czym pomogą trenerzy pracujący przy zadaniu.

Przypominamy o konieczności zabrania na zajęcia i pozostawienia u trenera listy obecności, gdzie musi się znaleźć nazwa placówki, klasa, zbiorcza ilość dzieci (np. 11 chłopców, 10 dziewczynek) oraz rocznik klasy (np. data ur. 2003/2004).

O miasteczku

Zadanie współfinansowane ze środków publicznych – budżetu Miasta Łodzi, realizowane przez Klub Sportowy „Społem" we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łodzi.