"Mali Siłacze na maty"

 

Założenia Programu:

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi przygotowuje program "Mali Siłacze na Maty". Programem tym chcielibyśmy upowszechnić sporty walki z elementami zapasów wśród dzieci i młodzieży łódzkich szkół podstawowych. Sporty walki, a zwłaszcza te z elementami zapasów są dyscyplinami ogólnorozwojowymi, pozytywnie wpływającymi na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży, sprawdzonymi m.in. w profilaktyce wad postawy.

 

 

Program polega na organizacji Turnieju dla uczniów szkół podstawowych z roczników 2001 – 2003 w formie zabaw z elementami zapasów oraz cyklu stałych zajęć prowadzonych przez instruktora na terenie obiektów MOSiR. Zajęcia odbywałyby się w godzinach przedpołudniowych i mogłyby być uzupełnieniem programu Ministerstwa Sportu i Turystyki – "Stop zwolnieniom z WF-u". Przewidujemy współpracę z łódzkimi placówkami szkolnymi oraz łódzkim związkiem zapaśniczym.

 

Miejsce realizacji programu:

 

Przewidujemy prowadzenie zajęć na terenie obiektów MOSiR pod okiem profesjonalnych instruktorów. Chcielibyśmy wykorzystać obiekty w różnych częściach Łodzi, tak aby programem objąć jak największą liczbę uczniów. Zajęcia mogłyby być prowadzone na terenie Obiektu Sportowego „Karpacka”, przy ul. Karpackiej 61, w sali kondycyjnej „Bombonierki”, przy ul. Stefanowskiego 28 i na terenie Obiektu Sportowego „Małachowskiego”, przy ul. Małachowskiego 5/7. . Inauguracją programu będzie Turniej dla uczniów szkół podstawowych z roczników 2001 – 2003, organizowany w dniu 15 kwietnia 2014r. w Hali MOSiR przy ul. Małachowskiego 5/7. Zajęcia , jak i udział w Turnieju są całkowicie bezpłatne. Początek turnieju przewidujemy na godzinę 09.00, a jego zakończenie na godzinę 14.00. Startować mogą zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, nie wymagane jest jakiekolwiek doświadczenie zapaśnicze, konkurencje rozgrywane będą w formie zabaw z elementami zapasów, poprzedzone pokazem instruktorów.

 

Cel programu:

 

Celem programu jest reaktywacja zapasów w Łodzi oraz upowszechnienie innych sportów walki poprzez zainteresowanie jak największej ilości dzieci, które mogłyby dalej rozwijać swoje umiejętności w klubach sportowych.

 

  • poniedziałek, 07 kwietnia 2014.