KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie mogą wziąć udział bezrobotni lub bierni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi lub osoby przeniesione w związku z wdrożeniem procesu rewitalizacji, które spełniają łącznie następujące kryteria:

ukończyły 30 rok życia;

znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz o niskich kwalifikacjach;

mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, stanowić mogą max. 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych projektem.

Szczegóły dotyczące kwalifikowalności do projektu znajdują się w regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie „ŁÓDZKA REWITALIZACJA SPOŁECZNA II”, dostępnym na stronie www.rewitalizacjaspoleczna2.inkubator.org.pl oraz w biurze projektu.

FORMY WSPARCIA DOSTĘPNE W PROJEKCIE:

identyfikacja potrzeb i poradnictwo zawodowe dla 80 osób w wymiarze 3h/osobę;

szkolenia zawodowe, kursy i egzaminy kwalifikacyjne dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy – dla 60 osób ( ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu, koszty przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu);

płatne staże zawodowe trwające do 6 miesięcy dla co najmniej 70 uczestników (ze środków projektu wypłacane są stypendia stażowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, zwrot kosztów przejazdu i badań lekarskich oraz pokrywane jest ubezpieczenie NNW);

pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie wraz z załącznikami, w tym formularzem rekrutacyjnym i wykazem ulic należących do łódzkiego obszaru rewitalizacji, do pobrania na stronie internetowej www.rewitalizacjaspoleczna2.inkubator.org.pl oraz w siedzibie biura projektu.

SKŁADANIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

od 08.02.2021r. do wyczerpania liczby miejsc dostępnych w projekcie (tj. 80),

w biurze projektu: poniedziałek – piątek, w godz. 9.00-15.00;
pocztą tradycyjną na adres biura projektu;
pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

 

Łódzka rewitalizacja społeczna II

Partnerzy

lodz_kreuje_logo_small_transparent
lkdr
zielonalodz
logo_mkl
Previous Next Play Pause