W roku 2014 realizowane było zadanie Modernizacja obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego „Stawy Stefańskiego” w ramach którego część ścieżek pieszych i rowerowych (przygotowana została podbudowa do wylania nawierzchni asfaltowej), od strony wschodniej stawu. Doposażono plac zabaw dla dzieci oraz została wybudowana siłownia zewnętrzna. Prace wyniosły 911 019,36 zł – zadanie zrealizowano.

W roku 2015 realizowany było zadanie z tzw. algorytmu w ramach którego zakupiono ławki wraz z koszami (10 zestawów) oraz kosze na psie odchody (5 szt.) w kwocie 25 000,00 zł - zadanie zrealizowano.

W ramach zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 zostały dokończone ścieżki piesze żwirowo - gliniaste o szerokości 3m, ścieżki pieszo rowerowe o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2 m, ustawiona została mała architektura (ławki, kosze na śmieci, tablice, stojaki na rowery), wykonano plac utwardzony od strony ul. Patriotycznej. Wykonane zostały miejsca grillowe dla mieszkańców (grille parkowe, kosze na popiół, stoły z ławkami, ławki).
W ramach utrzymania terenów zielonych został zakupiony sprzęt do pielęgnacji. Łączna powierzchnia tras wokół zbiornika wynosi 10.803 m2,( wykonywane podczas inwestycji w 2014 r.
i 2016 r.) Zamontowano latarnie solarne (7 szt.). Koszt zadania 1.458.881,04 zł brutto w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 11 466 zł i ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 140 800 zł zadanie zrealizowane.

W ramach realizacji zadania „Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR – zadanie wieloletnie (2016-2017) na obiekcie rekreacyjnym Stawy Stefańskiego przeprowadzone zostały badania przygotowujące do odmulenia zbiornika oraz sporządzone zostały opinie środowiskowe, zostało wykonane mechaniczne odmulenie zbiornika głównego o powierzchni 11,5 ha i osadnika o powierzchni 1,85 ha. Koszt prac wyniósł 742 807,52 zł w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 587 645 zł – zadanie zrealizowane.

W roku 2017 w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego „Stawy Stefańskiego „Od Nowa – Etap IV” zostały wykonane m.in. utwardzenie dróg odjazdowych, budowa boiska do piłki plażowej, montaż latarni solarnych, aranżacja terenów zielonych oraz uzupełnienie małej architektury ( m.in. przebieralnie, stojaki rowerowe). Koszt prac wyniósł 433 886,20 zł brutto – zadanie zrealizowane.

W roku 2018 realizowane jest zadanie „Stawy Stefańskiego „ Od Nowa – Etap V” - budżet obywatelski” w ramach którego powstał rowerowy plac zabaw typu "pumptruck" wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (elementami małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, rowerowa stacja naprawcza). W ramach inwestycji rozbudowane również zostało oświetlenie parkowe alei parkowej oraz oświetlenie rowerowego placu zabaw. Realizacja zadania wyniosła 393 955,40 zł brutto – zadanie zakończone.

W marcu 2018 r. na terenie „Stawów Stefańskiego” odbyła się coroczne wydarzenie pod nazwą „Wiosenny Cross”.

 

W ramach Planu dla Osiedli w 2019 r. realizowane było zadanie „Nowe inwestycje na Stawach Stefańskiego (monitoring)” w zakres którego weszło wykonanie monitoringu w miejscach najbardziej narażonych na akty wandalizmu. m.in.. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej instalacji nisko-prądowej wraz z opiniami i dokumentacją pomocniczą, nadzory budowlane oraz nadzór archeologiczny, roboty budowlano-montażowe (montaż kamer i oświetlenia) oraz odtworzenie terenów objętych inwestycja. Całość prac wyniosła 298 340,00 zł - zadanie zrealizowane.

11

9

7

351026

Partnerzy

lodz_kreuje_logo_small_transparent
lkdr
Fundacja Niechciane i zapomniane
REGIMIS
Cisek - Studio Tańca
zielonalodz
Previous Next Play Pause